Helse for alle

I over 10 år har jeg behandlet muskel- og leddplager hos mange forskjellige kategorier mennesker, fra arbeidstakeren til toppidrettsutøveren. Fra de yngste tenåringer til de eldste gamle. Noen ganger med bra resultater, andre ganger med moderat eller ingen effekt. Jeg har alltid lurt på og strebet etter å finne nøkkelen til å oppnå raskt god effekt hos mine pasienter. Det finnes ingen oppskrift for hvordan det kan gjøres og det hele handler om en større jobb som må utføres over tid der pasienten er hovedperson.

De fleste har god helse på et eller annet tidspunkt i livet. Livets belastninger starter den dagen man blir født og de er der livet gjennom. Kunsten er å unngå at disse belastningene endrer seg til plager eller sykdom. Noe er utenfor enhvers kontroll gjennom at sykdom eller skade kan ramme hvem som helst, men alle kan gjøre noe for å minske sjansen for plager knyttet til disse “livets belastninger”.

For meg er det enkelt i teorien. Vi gjør alle masse feil gjennom livet. En person trener kanskje aldri eller svært lite og bruker tiden foran en flimrende skjerm. En annen er topptrent og i iveren glemmes prinsippene for ikke å trene på seg skader. En tredje brenner kanskje seg ut med stress og dårlig livsstil. Årsakene kan være mange og sammensatte. De kan til og med være diffuse og vanskelig å slå fast. Å holde kontroll på disse belastningene krever tiltak og fokus gjennom hele livet.

Arbeidsplassen kan være en belastning mange kan merke. Det private liv har likevel ofte en like stor betydning.

For hvordan hadde egentlig naturen tenkt det hele?

Vi har vel alle latt oss imponere av ville dyr og deres ekstreme fysikk sammenlignet med vår? Hvorfor har ikke vi mennesker mer av denne ekstreme fysikken eller i det minste noe av den? Noen har det kanskje til dels. Opptrent i idrett eller spesielle ferdigheter. Slik optrening tar imidlertid mye tid. Mange timer hver dag gjennom mange år. Hvor mange av oss setter av denne tiden? Bare noen få vil jeg si. Et dyr trener jo ikke engang, det kun beveger seg naturlig. I gjengjeld gjør det det i adskillig flere timer enn oss mennesker. Så hva mangler vi? Jo, først og fremst mange flere timer med bevegelse. Jeg mener da også bevegelse – ikke nødvendigvis det vi i dag kaller trening. Bevegelse i moderat intensitet er svært god trening når det utføres nok. Selve grunnlaget i fysikken vår. I tillegg mangler vi en livsstil som harmonerer med det naturen har konstruert oss for. Med livsstil mener jeg en samlet kvalitet på kosthold, stressnivå og fysisk aktivitet.

Så hva bør hver enkelt gjøre?

Finn ut hvilke hoved-belastninger du har i livet. Skriv ned på et ark og vurder hvor stor belastning hver enkelt utgjør. Still det opp skjematisk for å ha god oversikt. Ta hensyn til at selv ting, for eksempel en utfordrende og spennende jobbsituasjon, tar energi fra din kropp. Selv om hjernen syns det er ok, er det ikke sikkert at de primitive systemene i kroppen syns det.

Når du har oversikt over dine belastninger i livet prøv å tenke gjennom tre tiltak for hver enkelt av de som du kan gjøre for å kompensere noe.

Eksempel 1: Mye sitting på kontorstol. Hvordan sitter du(på kanten av stolen med baken så vidt innpå, henslengt, rett i ryggen, skjevt, osv)? Spør deg om du kan endre på noe. Har du heve/senkepult så kanskje du kan varierer mellom å sitte og stå. Husk at muskler i baken kan sittes fordervet, noe som fører til ryggproblemer.

Eksempel 2: Mye stress på jobb? Du sier ja til alt og tror du må det for å gjøre en god nok jobb. Hva kan du gjøre om dette er tilfellet, fordi jeg vet at det ikke vil gå i lengden. Første steg er å få oversikt over hva du egentlig tar på det. Andre steg er en prat med nærmeste sjef og høre om du har mulighet til noen justeringer. Tredje steg er å konkret utføre justeringene. Du sier kanskje nei til noen oppgaver?

Eksempel 3: Har du plager i nakke/skuldre? Trener du? Hvis svaret er nei så vurder om du kan starte med det. Hvor kan du starte? Hvem skal du få hjelp av? Når gjennom uka har du tid? Kan du få en avtale med jobben om trening knyttet til arbeidstid? Hvis du allerede trener og likevel har vondt? Trener du riktig nok? Mangler du de riktige øvelsene? Trenger du behandling?

Listen av eksempler vil her bli lang. Jeg nøyer meg med disse tre i dette innlegget. Meningen er at du skal begynne å tenke mer over dine belastninger og hva du kan gjøre for å kompensere for de. Jeg vet at de før eller siden vil føre til plager hos hver enkelt.

Neste innlegg vil ta for seg flere konkrete eksempler og mer konkrete tiltak for å kompensere for “livets belastninger”.

-svein