Kurs skuldersmerter

Deltok nylig på et av Dr. Ben Benjamins kurs i behandling av muskel- og leddsmerter. Dette kurset omhandlet da hovedsakelig “Treatment of Shoulder pain” med fokus på skulderens funksjon, hvilke muskler som forårsaker mest problemer og hvilken behandling passer til hvert tilfelle. Teknikkene som brukes går inn under betegnelsen Ortopedisk massasje/behandling. Dr. Benjamin har holdt på med dette siden 1963 og er regnet som en autoritet på området i USA. Han holder foredrag og kurs verden rundt og har vært med og bygd opp et studie ved University of Cambridge. Kurset var lærerikt og den nye kunnskapen kommer nå godt med ved klinikken. Gjennom hands-on trening og utvikling av analytiske ferdigheter for skulderproblemer et veldig bra tilskudd til det jeg kan fra før. Kurset var i regi av Norges Massasjeforbund.

Vi tilegnet oss relevante behandlingsteknikker i forbindelse med:

– Generelle skuldersmerter
– Albue smerte
– Tennis albue, nakke- og skulderblad smerte
– Frozen shoulder

Link til Ben Benjamin institute.